DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Szanowni Państwo,

pomimo, że nie występuje u nas bezpośrednie zagrożenie koronawirusem, pragniemy Państwa zapewnić, że szkoła podejmuje działania profilaktyczne również w tym temacie. Dzieciom i nauczycielom przekazujemy instrukcje prawidłowego mycia rąk, wzmożone będą działania w zakresie dezynfekowania toalet, także klamek od drzwi. Zwracamy się również do Państwa z prośbą o szczególne zachowanie higieny poprzez:
-wielokrotne mycie rąk wodą z mydłem co najmniej 30 sekund;
-dezynfekowanie rąk specjalnym preparatem lub alkoholem co najmniej 60 proc.;
-dbałość o dezynfekowanie powierzchni często dotykanych (drzwi, klamki, poręcze, klawiatury, telefony itp.), w miarę możliwości unikanie/ograniczenie dotykania;
-częste wietrzenie pomieszczeń;

W przypadku powrotu z wycieczki zagranicznej uczniów bądź ich rodzin zaleca się, aby tacy uczniowie lub personel zostali w domu na czas kwarantanny, tj. 14 dni.
W przypadku wątpliwości prosimy dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia 800 190 590 lub do stacji PPSSE (Sanepidu) we Wrocławiu całodobowy 603 720 579; 71 361 46 91 lub 92; 693 900 908; 781 400 199

W związku z trwającym sezonem grypowym oraz zwiększonym zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy również do Państwa o pozostawienie dzieci chorych, przejawiających oznaki infekcji (kaszel, katar) w domu, aż do ustąpienia choroby!
Pozostawanie dziecka w domu i wczesne rozpoczęcie leczenia objawowego to bardzo ważne działanie w początkowej fazie zakażenia dróg oddechowych. Pomaga ono organizmowi dziecka na szybsze zwalczenie go i w znacznym stopniu zapobiega pogłębieniu choroby i przechodzeniu jej w stan przewlekły.
Postępowanie takie jest też prewencją rozszerzania się zakażenia w grupie szkolnej/przedszkolnej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi – linki znajdują się poniżej:

Koronawirus podstawowe informacje

Informacja GIS

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-koronawirusa-2019-ncov-postepowanie-dla-podrozujacych/

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/minister-zdrowia-i-szef-kprm-o-sytuacji-zwiazanej-z-zagrozeniem-koronawirusem.html