Komunikat dotyczący nauczania online.

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

Informujemy, że organizacja pracy w Szkole Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej od 25.03.2020 r. do odwołania będzie odbywała się w oparciu o Dziennik elektroniczny Librus. Wybór tego narzędzia jest konsekwencją rozeznania możliwości sprzętowych i technicznych w środowisku szkolnym. Dopuszcza się uzupełnianie tego środka komunikacji innymi, dotychczas stosowanymi przez nauczycieli. Dodatkowo wszelkie materiały przekazywane uczniom przez nauczycieli umieszczane będą na stronie internetowej szkoły: http://spborowa.pl/nauczanie-zdalne/

Działania uczniów w czasie kształcenia online od dnia 25 marca br podlegają ocenie. Zasady oceniania znajdują się tutaj.

Liczę, że wszyscy podejmiemy to wyzwanie ze zrozumieniem, szacunkiem i cierpliwością.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły

 

Klasa VIII

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_25 – 27 marca 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_25 – 27 marca 2020

Wychowanie fizyczne – Janusz Szczerba_25  marca – 3 kwietna 2020

Historia – Dariusz Gadowicz 25 marca 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 – 27 marca 2020

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda 25-27 marca 2020

J. niemiecki – Aleksandra Libura_25 – 27 marca 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_30 marca – 3 kwietnia 2020

Biologia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

Chemia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

Geografia – Joanna Krynicka_30 marca – 3 kwietnia 2020

Fizyka – Joanna Grześnik_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. niemiecki – Aleksandra Libura_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda 30 marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_6 -8 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_6 – 9 kwietnia 2020

Religia – Renata Głowacz_6 – 9 kwietnia 2020

Geografia – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Fizyka – Joanna Grześnik_6 -8 kwietnia 2020

J. niemiecki – Aleksandra Libura_6 – 8 kwietnia 2020

J. polski Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda_6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Klasa VII

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_25 – 27 marca 2020

Wychowanie fizyczne – Janusz Szczerba_25  marca – 3 kwietna 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_25 – 27 marca 2020

Religia – Beata Michalewska 25 marca 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 – 27 marca 2020

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz Bulanda 25-27 marca 2020

J. niemiecki – Aleksandra Libura_25 – 27 marca 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_25 – 27 marca 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_30 marca – 3 kwietnia 2020

Biologia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

Chemia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

Geografia – Joanna Krynicka_30 marca – 3 kwietnia 2020

Fizyka – Joanna Grześnik_30 marca – 3 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. niemiecki – Aleksandra Libura_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda 30 marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_30 marca – 3 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_6 -8 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_6 -8 kwietnia 2020

Geografia – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Fizyka – Joanna Grześnik_6 -8 kwietnia 2020

J. niemiecki – Aleksandra Libura_6 – 8 kwietnia 2020

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda_ 6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Klasa VIb

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_25 – 27 marca 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_25 – 27 marca 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_25 – 27 marca 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_25 – 27 marca 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 – 27 marca 2020

Historia -Bogumiła Nicpoń_25 – 27 marca 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_30 marca – 3 kwietnia 2020

Biologia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

Geografia_Technika – Joanna Krynicka – 30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_30marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_30 marca – 3 kwietnia 2020

Religia -Beata Michalewska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_6 – 8 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_6 – 8 kwietnia

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_6 – 9 kwietnia 2020

Geografia – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Technika – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Klasa VIa

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_25 – 27 marca 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_25 – 27 marca 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_25 – 27 marca 2020

J. polski – Karzyna Miaśkiewicz – Bulanda 25-27 marca 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 – 27 marca 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 marca – 3 kwietnia 2020

Wychowanie fizyczne – Janusz Szczerba_25  marca – 3 kwietna 2020

Historia – Renata Głowacz_25 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_30 marca – 3 kwietnia 2020

Biologia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

Geografia_Technika – Joanna Krynicka – 30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 7 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda 30 marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_30 marca – 3 kwietnia 2020

Historia – Renata Głowacz_6 – 8 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_6 – 9 kwietnia 2020

Religia – Renata Głowacz_6 – 9 kwietnia 2020

Geografia – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda_ 6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_6 – 8 kwietnia 2020

Klasa Vc

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_25 – 27 marca 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_25 – 27 marca 2020

Wychowanie fizyczne – Janusz Szczerba_25  marca – 3 kwietna 2020

Informatyka – Robert Torchała 25 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_25 -27 marca 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_25 – 27 marca 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_25 – 27 marca 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_30 marca – 3 kwietnia 2020

Biologia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_30 marca -3 kwietnia 2020

Geografia_Technika – Joanna Krynicka – 30 marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_6 – 8 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_6 – 8 kwietnia

Geografia – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_6 – 8 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

Klasa Vb

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_25 – 27 marca 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_25 – 27 marca 2020

Informatyka – Robert Torchała 25 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_25 -27 marca 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_25 – 27marca 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_25 – 27 marca 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_30 marca – 3 kwietnia 2020

Biologia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_30 marca -3 kwietnia 2020

Geografia_Technika – Joanna Krynicka – 30 marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_6 – 8 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_6 – 8 kwietnia 2020

Geografia – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Technika – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_6 – 8 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

 

Klasa Va

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_25 – 27 marca 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_25 – 27 marca 2020

Wychowanie fizyczne – Janusz Szczerba_25  marca – 3 kwietna 2020

Informatyka – Robert Torchała 25 marca – 3 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska 25 marca 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_25 -27 marca 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_25 – 27 marca 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_25 – 27 marca 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_30 marca – 3 kwietnia 2020

Biologia – Elżbieta Rosiak_25 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_30 marca -3 kwietnia 2020

Geografia_Technika – Joanna Krynicka – 30 marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_30 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Katarzyna Lelonkiewicz_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_6 – 8 kwietnia 2020

Religia – Beata Michalewska_6 – 8 kwietnia

Geografia – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Technika – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

J. polski – Agnieszka Kilarska_6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_6 – 8 kwietnia 2020

Historia – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020

 

Klasa IV

J. polski – Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda 25-27 marca 2020

Informatyka – Jolanta Wosiek – Frej_25 marca – 3 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_25 -27 marca 2020

Historia – Renata Głowacz_25 marca – 3 kwietnia 2020

Przyroda_Technika – Joanna Krynicka – 30 marca – 3 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_30 marca – 3 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_30 marca – 6 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_30 marca – 3 kwietnia 2020

J. polski – K. Miaśkiewicz – Bulanda 30 marca – 3 kwietnia 2020

Historia – Renata Głowacz_6 – 8 kwietnia 2020

Muzyka – Jolanta Sadowska_6 – 8 kwietnia 2020

J. angielski – Natalia Ceglecka – Okoń_6 – 8 kwietnia 2020

Religia – Renata Głowacz_6 – 9 kwietnia 2020

Technika – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Przyroda – Joanna Krynicka_6 – 8 kwietnia 2020

Matematyka – Joanna Grześnik_6 – 8 kwietnia 2020

J. polski Katarzyna Miaśkiewicz – Bulanda 6-8 kwietnia 2020

Plastyka – Bogumiła Nicpoń_6 – 8 kwietnia 2020