Komunikaty dyrektora

Klauzula informacyjna, w związku z działającym w szkole monitoringiem.