Dokumenty

Ogłoszenie o wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi restauracyjne na rzecz dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach w 2020 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SP-Borowa-2-2019-siwz-www

Opis grup produktów

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi restauracyjne na rzecz dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej w okresie od 01.10.2019r. do 20.12.2019r.

Ogłoszenie-o-zamówieniu

SP-Borowa-1-2019-siwz-www-2019

Opis grup produktów

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY ZA ROK 2018.

W związku z obowiązkiem opublikowania Sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok na stronach BIP -z godnie z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.), informujemy, że sprawozdanie to znajduje się na stronie BIP Gminy Długołęka w zakładce: FINANSE GMINY » Sprawozdania finansowe » JEDNOSTKI PODLEGŁE pod linkiem: http://dlugoleka.bip.net.pl/?c=734

 

* Statut

PSO FIZYKA

PSO HISTORIA

PSO INFORMATYKA

PSO JĘZYKI OBCE

PSO MATEMATYKA

PSO MUZYKA