Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej informuje, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej odbędzie się zgodnie z zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2021 r. w dniach od 8 marca 2021 roku godzina 12.00 do 15 marca  2021 roku – godzina 15.00.

 Rekrutacja do klas I odbywać się będzie tradycyjnie przez złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia dziecka do klasy I (rodzice dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka – rodzice dzieci spoza obwodu.:

Zgłoszenia dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka

W przyszłym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, planujemy utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej z dodatkowym drugim językiem obcym. W klasie tej uczniowie będą realizowali dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu do tej klasy decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy z dwoma językami prosimy o adnotacje na karcie zgłoszenia lub wniosku „j. niemiecki”. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie trwania rekrutacji.

W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie oddziału sportowego o profilu piłka ręczna. Byłby to oddział, do którego mogą zostać przyjęci uczniowie obecnych klas trzecich i czwartych, zakwalifikowani na podstawie wyniku próby sprawności fizycznej, posiadający pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego oraz stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Dokładne informacje na temat kryteriów naboru oraz pozostałych terminów znajdą Państwo poniżej:

 Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomości:

1. Kryteria (ustawowe) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów,
2. Kryteria (samorządowe) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów,
3. Terminy przeprowadzania, dla roku szkolnego 2021/2022, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Długołęka,
4. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów,
5. Terminy przeprowadzania, dla roku szkolnego 2021/2022, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Długołęka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej.

Harmonogram oraz obwieszczenie w załączeniu do artykułu.

Zarządzenie nr 22/2021.

Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka

Uchwała Rady Gminy Długołęka XV/161/19

Uchwała Rady Gminy Długołęka XXV/302/17