Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.

3

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019r. 

7

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 listopada 2018 r.

  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

  • 29, 30 kwietnia 2019 r.

  • 2 maja 2019 r.

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

  • 12 września 2018 r. – zebranie

  • 24 października 2018 r. – konsultacje

  • 12 grudnia 2018 – konsultacje

  • 13 lutego 2019 r. – zebranie

  • 3 kwietnia 2019 r. – konsultacje

  • 15 maja 2019 r. – zebranie