Nauczyciele

Torchała Robert – Dyrektor szkoły

Szczerba Janusz – Wicedyrektor szkoły, n-l wych. fizycznego

 

Bik Artur – n-l wspomagający                                                                                                            Bik Joanna – n-l wspomagający

Ceglecka – Okoń Natalia – n-l j. angielskiego                                                                                    De Ville Edyta – n-l oddziałów przedszkolnych

Dzikowska Dorota – n-l świetlicy szkolnej                                                                                         Galiak – Lesiak Joanna – n-l oddziałów przedszkolnych

Głowacz Magdalena – n-l edukacji wczesnoszkolnej                                                                         Renata Głowacz – n-l historii, religii, pedagog 

Gniewek Wiesław – n-l wych. fiz., EDB                                                                                              Grześnik Joanna – n-l matematyki, fizyki

Jonak Monika – n-l oddziałów przedszkolnych                                                                                   Juszczak-Rybiałek Joanna– n-l edukacji wczesnoszkolnej

Kadłuczka Anna – n-l matematyki, informatyki                                                                                 Kaleta Joanna – n-l wspomagający

Kilarska Agnieszka – n-l j. polskiego                                                                                                  Zdunek Katarzyna – n-l świetlicy szkolnej, gimnastyki korekcyjnej

Krochmal Ewa – n-l edukacji wczesnoszkolnej                                                                                  Światły Elżbieta– n-l edukacji wczesnoszkolnej 

Stępień Danuta – n-l. edukacji wczesnoszkolnej                                                                               Wyduba Krzysztof – n-l. muzyki, rytmiki

Langier Marta – n-l j. niemieckiego                                                                                                   Lelonkiewicz Katarzyna – n-l j. angielskiego

Lendra Krzysztof – n-l bibliotekarz                                                                                                     Libura Aleksandra – n-l edukacji wczesnoszkolnej, j. niemieckiego

Łanowa Patrycja- n-l edukacji wczesnoszkolnej, logopeda                                                              Miaśkiewicz – Bulanda Katarzyna – n-l j. polskiego

Michalewska Beata – n-l religii, WDŻ                                                                                                Nicpoń Bogumiła – n-l historii, plastyki, WOS-u

Nowakowska Joanna – n-l oddziałów przedszkolnych                                                                       Pudlis Bożena – n-l geografii      

Radomska Agnieszka – n-l oddziałów przedszkolnych, religii                                                            Rosiak Elżbieta – n-l WDŻ, biologii, przyrody

Siwik Krzysztof – n-l. techniki, WOS-u                                                                                               Zygmunt Ewa – n-l oddziałów przedszkolnych

Michułka Kamila – psycholog                                                                                                          

Werpulewska Estera n-l oddziałów przedszkolnych                                                                     

Wosiek – Frej Jolanta – n-l matematyki, informatyki                                                                        

Zwiernik Danuta – n-l edukacji wczesnoszkolnej, informatyki                                                         

 

 

SEKRETARIAT

Magdalena Tomczyk       

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Małgorzata Górska                                                      Dorota Kopczyńska

Marta Kotwica                                                             Anna Krzesińska – Prokop

Henryk Krzesiński                                                        Zofia Krzesińska

Alina Prasałek                                                              Agata Skorupa

Dorota Sokołowska                                                     Dorota Zielińska

Sylwia Dziewit                                                              Anna Wiśniewska

Maria Zierkiewicz