Nauczyciele

Torchała Robert – Dyrektor szkoły, n-l matematyki

Gadowicz Dariusz – Wicedyrektor szkoły, n-l historii, WOS-u

 

Bik Artur – n-l wspomagający                                                                                                                 Bik Joanna – n-l wspomagający

Ceglecka – Okoń Natalia – n-l j. angielskiego                                                                                       De Ville Edyta – n-l oddziałów przedszkolnych

Dzikowska Dorota – n-l świetlicy szkolnej                                                                                            Galiak – Lesiak Joanna – n-l oddziałów przedszkolnych

Głowacz Magdalena – n-l edukacji wczesnoszkolnej                                                                         Renata Głowacz – n-l historii, religii, pedagog 

Gniewek Wiesław – n-l wych. fiz., EDB                                                                                                 Grześnik Joanna – n-l matematyki, fizyki

Jonak Monika – n-l oddziałów przedszkolnych                                                                                    Juszczak-Rybiałek Joanna– n-l edukacji wczesnoszkolnej                                                                

Kadłuczka Anna – n-l matematyki, informatyki                                                                                   Kaleta Joanna – n-l wspomagający

Kilarska Agnieszka – n-l j. polskiego                                                                                                      Kozak Katarzyna – n-l świetlicy szkolnej, gimnastyki korekcyjnej

Krochmal Ewa – n-l edukacji wczesnoszkolnej                                                                                    Krynicka Joanna – n-l geografii, przyrody, techniki                                                                             

Langier Marta – n-l j. niemieckiego                                                                                                      Lelonkiewicz Katarzyna – n-l j. angielskiego

Lendra Krzysztof – n-l bibliotekarz                                                                                                        Libura Aleksandra – n-l edukacji wczesnoszkolnej, j. niemieckiego

Łanowa Patrycja- n-l edukacji wczesnoszkolnej, logopeda                                                              Miaśkiewicz – Bulanda Katarzyna – n-l j. polskiego

Michalewska Beata – n-l religii, WDŻ                                                                                                   Nicpoń Bogumiła – n-l historii, plastyki

Nowakowska Joanna – n-l oddziałów przedszkolnych                                                                      Przybył Edyta– n-l oddziałów przedszkolnych                                                                                      

Radomska Agnieszka – n-l oddziałów przedszkolnych                                                                      Rosiak Elżbieta – n-l biologii, chemii

Sadowska Jolanta – n- l muzyki, pedagog                                                                                            Szczerba Janusz n- l wych. fiz., gimnastyki korekcyjnej

Goliszek Joanna – psycholog                                                                                                                        Światły Elżbieta– n-l edukacji wczesnoszkolnej 

Wądołowska Aleksandra – n-l chemii                                                                                                   Werpulewska Estera n-l oddziałów przedszkolnych

Wosiek – Frej Jolanta – n-l matematyki, informatyki                                                                          Wójcik – Chałupka Dominika – n-l oddziałów przedszkolnych

Zwiernik Danuta – n-l edukacji wczesnoszkolnej, informatyki                                                          Zygmunt Ewa- n-l oddziałów przedszkolnych

 

 

SEKRETARIAT

Barbara Pietrzak                                                              Magdalena Tomczyk

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Bera                                                                    Ismena Bernat

Małgorzata Górska                                                          Anna Górska – Partyka

Marta Kotwica                                                                 Anna Krzesińska – Prokop

Henryk Krzesiński                                                            Zofia Miłkowska

Alina Prasałek                                                                  Agata Skorupa

Dorota Sokołowska                                                        Emilia Sowula

Magdalena Tomczyk                                                       Anna Wiśniewska

Maria Zierkiewicz