Nauczyciele

Torchała Robert – Dyrektor szkoły, n-l matematyki

Gadowicz Dariusz – Wicedyrektor szkoły, n-l historii, WOS-u

Renata Głowacz -Wicedyrektor szkoły, n-l historii, religii, pedagog

Bik Artur – n-l wspomagający                                                                                                                  Ceglecka – Okoń Natalia – n-l j. angielskiego                                                                                         

De Ville Edyta – n-l oddziałów przedszkolnych                                                                                     Dziedzińska Marta – n-l oddziałów przedszkolnych

Dzikowska Dorota – n-l świetlicy szkolnej                                                                                             Galiak – Lesiak Joanna – n-l oddziałów przedszkolnych

Głowacz Magdalena – n-l oddziałów przedszkolnych, pedagog                                                        Gniewek Wiesław – n-l wych. fiz., EDB

Góra Joanna – n-l oddziałów przedszkolnych                                                                                       Górska – Partyka Anna – n-l gimnastyki korekcyjnej

Grześnik Joanna – n-l matematyki, fizyki                                                                                              Jonak Monika – n-l oddziałów przedszkolnych 

Juszczak-Rybiałek Joanna– n-l edukacji wczesnoszkolnej                                                                  Kadłuczka Anna – n-l matematyki, informatyki

Kozak Katarzyna – n-l świetlicy szkolnej                                                                                                Krochmal Ewa – n-l oddziałów przedszkolnych

Krynicka Joanna – n-l geografii, przyrody, techniki                                                                              Langier Marta – n-l j. niemieckiego

Lelonkiewicz Katarzynan-l j. angielskiego                                                                                         Lendra Krzysztof – n-l bibliotekarz

Libura Aleksandra– n-l edukacji wczesnoszkolnej, j. niemieckiego                                                  Łanowa Patrycja- n-l oddziałów przedszkolnych, logopeda

Miaśkiewicz – Bulanda Katarzyna – n-l j. polskiego                                                                            Michalewska Beata – n-l religii, WDŻ

Nicpoń Bogumiła – n-l historii, plastyki, zajęć artystycznych                                                             Piasecka Małgorzata – n-l j. polskiego

Przybył Edyta– n-l oddziałów przedszkolnych                                                                                       Radomska Agnieszka – n-l oddziałów przedszkolnych

Sadowska Jolanta – n- l muzyki, pedagog                                                                                             Szczerba Janusz n- l wych. fiz., gimnastyki korekcyjnej

Światły Anna – psycholog                                                                                                                        Światły Elżbieta– n-l edukacji wczesnoszkolnej 

Wądołowska Aleksandra – n-l chemii                                                                                                   Werpulewska Estera n-l oddziałów przedszkolnych

Włażewska Katarzyna – n-l biologii                                                                                                        Wosiek – Frej Jolanta – n-l matematyki, informatyki

Zwiernik Danuta – n-l edukacji wczesnoszkolnej, informatyki                                                          Zygmunt Ewa- n-l oddziałów przedszkolnych

 

 

SEKRETARIAT

Barbara Pietrzak                                                              Magdalena Tomczyk

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Ismena Bernat                                                                  Żaneta Czech

Małgorzata Górska                                                          Anna Górska – Partyka

Henryk Krzesiński                                                            Zofia Miłkowska

Agata Skorupa                                                                  Dorota Sokołowska

Emilia Sowula                                                                   Magdalena Tomczyk

Anna Wiśniewska                                                            Maria Zierkiewicz