Świetlica

Świetlica szkolna czynna

od godz. 7.00 do godz. 8.30

oraz od po zajęciach do godziny 16.30

Wychowawcy:

Natalia Ceglecka – Okoń

Dariusz Gadowicz

Joanna Juszczak – Rybiałek

Anna Kadłuczka

Katarzyna Kozak

Jolanta Sadowska

Janusz Szczerba

Elżbieta Światły

Aleksandra Wądołowska

Danuta Zwiernik