Ogłoszenia

Dotyczy Badań INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej, które prowadzi prace nad stworzeniem nowych narzędzi diagnostycznych badających przebieg rozwoju procesów integracji sensorycznej u dzieci. Współpraca polega na umożliwieniu terapeutom-diagnostom przeprowadzenie badań w naszej szkole.
Zapraszamy do udziału w badaniu dzieci (do grupy badawczej) w wieku:
-6,6 – 6,11 lat,
-7,6 – 7,11 lat do udziału w projekcie (grupa badawcza),
– dziecko nie powinno mieć zdiagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych (np. Autyzm, ADHD),
– nie ma diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
Zapraszamy również dzieci (do grupy kontrastowej) w wieku 4 – 8 lat, które posiadają diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej, i nie korzystają z terapii integracji sensorycznej, lub są na początku korzystania z terapii integracji
sensorycznej (do 4 tygodni).
Badanie dziecka jest BEZPŁATNE i ma charakter indywidualny, trwa ok 70 minut i odbędzie się na terenie szkoły w dniach 11-12.02 (wtorek-środa).
Przed przystąpieniem dziecka do badania rodzice proszeni są o wypełnienie kwestionariusza, zgody na badanie i zgody RODO. Dokumenty powinny być podpisane przez oboje rodziców. Jeśli podczas badania terapeuta dostrzeże
problemy sensoryczne dziecka, to po zakończonym badaniu przekaże rodzicowi sugestie do dalszego postępowania.
Zgłoszenie dziecka na badanie przyjmuje telefonicznie psycholog szkolny – JOANNA GOLISZEK – 730 000 224.
Badanie przeprowadzać będzie – Joanna Goliszek, psycholog szkolny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej (SI).
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego.
Zapraszam, i z góry dziękuję wszystkim rodzicom, którzy wyrażą zgodę na badanie swojego dziecka – czym przyczynicie się Państwo do szybkiego stworzenia nowych narzędzi diagnostycznych – Joanna Goliszek, członek PSTiS.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Kwestionariusz dla rodziców

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH i TRZECICH GIMNAZJUM NA TEMAT TERMINÓW REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uprzejmie informuję, że 4 stycznia 2019 roku zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum (Zarządzenie nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019). Zarządzenia wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w zakłądce „SZKOŁY I PLACÓWKI” > „REKRUTACJA”.

Poniżej bezpośredni link do strony:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej informuje, że rekrutacja do klasy I, odbędzie się zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2019 r. w dniach od 1 do 15 marca 2019 roku.

Zgłoszenie dziecka (wypełniają rodzice dzieci z obwodu szkoły) oraz wnioski o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy (dotyczy dzieci spoza obwodu) należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00

 Zgłoszenie dziecka do klasy I (dzieci z obwodu)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci spoza obwodu)

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, dzieci które jeszcze nie uczęszczają do naszej placówki, odbędzie się zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2018 r. w dniach od 1 do 15 marca 2019 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00

Rodzice deklarujący dzieci do więcej niż jednej palcówki składają wnioski wraz z załącznikami w przedszkolu I wyboru. Liczba złożonych wniosków jest zależna od liczby wskazanych placówek.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka