Ogłoszenia

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH i TRZECICH GIMNAZJUM NA TEMAT TERMINÓW REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uprzejmie informuję, że 4 stycznia 2019 roku zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum (Zarządzenie nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019). Zarządzenia wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w zakłądce „SZKOŁY I PLACÓWKI” > „REKRUTACJA”.

Poniżej bezpośredni link do strony:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej informuje, że rekrutacja do klasy I, odbędzie się zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2019 r. w dniach od 1 do 15 marca 2019 roku.

Zgłoszenie dziecka (wypełniają rodzice dzieci z obwodu szkoły) oraz wnioski o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy (dotyczy dzieci spoza obwodu) należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00

 Zgłoszenie dziecka do klasy I (dzieci z obwodu)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci spoza obwodu)

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, dzieci które jeszcze nie uczęszczają do naszej placówki, odbędzie się zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2018 r. w dniach od 1 do 15 marca 2019 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00

Rodzice deklarujący dzieci do więcej niż jednej palcówki składają wnioski wraz z załącznikami w przedszkolu I wyboru. Liczba złożonych wniosków jest zależna od liczby wskazanych placówek.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka