Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,
Na Rok Szkolny 2019/2020 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU SA.
Do wyboru są II Warianty ubezpieczenia, różniące się sumą ubezpieczenia, limitami wypłacanych świadczeń w razie ubezpieczonego zdarzenia oraz wysokością składki.
W załączeniu:
1. Compensa – SP Borowa – oferta grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW – II Warianty do wyboru
2. Compensa – OWU NNW Szkolne wraz z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych – OWU rozdane będą Rodzicom na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2019. OWU NNW Szkolne będą również znajdować się w sekretariacie szkoły.
3. Compensa – Karta informacyjna – dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
4. Oświadczenia indywidualne o otrzymaniu OWU oraz zapoznaniu się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych do podpisania obligatoryjnie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, który ubezpiecza swoje dziecko w ramach grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów.

Podpis na oświadczeniach zbierany będzie na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2019. Rodzic, który nie podpisze oświadczenia na wywiadówce, a będzie chciał Ubezpieczyć swoje dziecko, proszony jest o wypełnienie załączonego oświadczenia i dostarczenie go do sekretariatu szkoły.

 

Oferta grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW

Compensa – OWU NNW Szkolne RODO

Compensa – Karta informacyjna

Oświadczenia indywidualne