#SzkołaPamięta

Rok 2019 jest rokiem, w którym przeżywamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Mając na uwadze te ważne wydarzenia Szkoła nasza włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Ma ona na celu uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Wszystkie działania, jakie są realizowane w ramach tej akcji na naszej stronie pojawiają się z oznaczeniem #SzkołaPamięta

#SzkołaPamięta