WYCIECZKI Z PROJEKTU – „INNOWACJA W NAUCZANIU”

Uczniowie klas V i VI w ramach projektu Innowacja w nauczaniu wyjechali na  trzy wycieczki przyrodnicze: 23 maja 2019r. do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, 3 i 4  czerwca 2019r. do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie. Nasz wyjazd to oderwanie uczniów od szkolnej ławki i przedstawienie im niezwykłego świata przyrody w bardziej przyjemny sposób. Ciekawe eksponaty w Muzeum Przyrodniczym zafascynowały wszystkich, a spacer wśród kwitnących roślin w Ogrodzie Botanicznym był nie tylko czasem zdobywania wiedzy, ale również wspaniałym relaksem.
Wyjazd do Dziewina to połączenie przyjemnego  wędrowania z warsztatami ekologicznymi. Wraz z przewodnikiem  uczniowie zwiedzili starorzecze Odry poznając jej  florę i faunę. W laboratorium badali ziemię i wodę oraz wpływ współczesnych zanieczyszczeń na jej jakość i wygląd.
Uczestnictwo w projektowych wycieczkach pozwoliło w atrakcyjny sposób zdobyć nowe umiejętności i wiedzę uczniom. Ten wspólnie spędzony czas wzmocnił szkolną integrację, nauczył  współpracy i pozwolił uczniom poznać swoje mocne i słabe strony,  jednocześnie odkrywając zróżnicowane piękno otaczających nas ludzi i świata.