Zamówienia publiczne

Zamawiający – Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej – informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

Usługi restauracyjne na rzecz dzieci uczęszczających do:

  1. Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej
  2. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach

w 2022r. w podziale na 2 zadania.

Wszystkie informacje i pliki znajdują się pod poniższym linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84739485-3ad5-4abd-9faa-d59ea26469c2

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi restauracyjne na rzecz dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach w 2021 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SP-Borowa-1-2020-siwz-www

Opis grup produktów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi restauracyjne na rzecz dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach w 2020 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SP-Borowa-2-2019-siwz-www

Opis grup produktów

Ogłoszeni o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi restauracyjne na rzecz dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej w okresie od 01.10.2019r. do 20.12.2019r.

Ogłoszenie-o-zamówieniu

SP-Borowa-1-2019-siwz-www-2019

Opis grup produktów

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wszystkie dokumenty znajdują się również na stronie BIP SZKOŁY: http://spborowa.pl/bip/index.php?id=129