Konkurs Plastyczny kl. IV - VIII

W miesiącu maju został przeprowadzony wśród uczniów klas IV - VIII konkurs związany z rocznicą Konstytucji 3 - Maja. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 upamiętniającej rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla uczniów była to  nie tylko okazja do zaprezentowania swoich zdolności, ale też żywa lekcja historii. Przekazywanie wiedzy w sposób nieszablonowy jest nie tylko ważne, ale efektywne – to podkreślili uczestnicy konkursu w swoich pracach.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom!

B. Nicpoń