Sprzątanie Świata - 2023

"Sprzątanie świata łączy ludzi", czyli „Sprzątanie Świata 2023"
"Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 r., w Polsce obchodzonego po raz 30. Sprzątanie Świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Rokrocznie uczestniczy w niej blisko 40 milionów wolontariuszy. Polega na  społecznym zaangażowaniu się osób, firm i instytucji w sprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci.  Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Dlaczego sprzątamy świat?
Akcja Sprzątanie Świata to wydarzenie, w którym biorą udział uczniowie szkół oraz zbierające się grupy społeczne. Ma to na celu pokazanie ludziom, że zaczynając od sprzątnięcia najbliższej okolicy, zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko.
Bez wątpienia zbieranie odpadów ma kluczowe znaczenie dla całej naszej planety i dla całej ludzkości. Nie można dłużej godzić się na wysypywanie ogromnych ilości śmieci na lądach i oceanach. W morzach znajduje się już 150 mln ton plastiku, a każdego roku trafia tam nawet 12,7 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za aktywny udział  i pomoc  w zrealizowaniu  akcji w naszej szkole.

Elżbieta Rosiak