Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Drogi Rodzicu!

Jeśli:

  • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
  • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
  • Twoje dziecko ma problemy w nauce,
  • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
  • chcesz porozmawiać, szukasz pomocy i wsparcia.

skontaktuj się z nami za pomocą dziennika elektronicznego lub osobiście w szkole. Zawsze i w każdej sprawie czekamy na kontakt:
Kamila Michułka- psycholog szkolny
Joanna Kaleta – pedagog specjalny

Możesz skontaktować się także z miejscami, które wspierają rodziców i rodziny:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Rejestracja telefoniczna pod nr 71 722 20 02 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 14:00, w środy w godz. od 12:00 do 18:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków; tel. 71 315 20 50, 608 203 947, 533 168 372

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław; tel. 71 72 21 860, e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej SALUS, ul. Jarzębinowa 7, 55-095 Długołęka; tel. 789 027 125 (rejestracja)

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii, na terenie gminy Długołęka funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Harmonogram przyjęć:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce; piątek: godz. 09.00-13.00
  • Punkt Konsultacyjny w Łozinie „Jodełka” ul. Milicka 4; piątek: godz. 09.00 – 13.00
  • Punkt Konsultacyjny w Zakładzie Usług Komunalnych w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14; piątek: godz. 13:30-17.30

tel. kontaktowy : 502 136 038

Ośrodek Interwencji Kryzysowej AKSON, ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław; tel. 71 352 94 03 – czynny całodobowo, także w dni wolne i święta.

Komisariat Policji w Długołęce, ul. Wrocławska 24, 55-095 Długołęka; tel. dyżurny 47 87 165 20

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia’’, tel. 801 120 002

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania, tel. 800 199 990

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją, tel. 801 140 068

Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania 22 484 88 01

Telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci – Linia Nadziei, tel. 600 100 260

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, tel. 800 080 222

Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy, tel. 600 070 717

Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc, tel. 800 120 148