Terapia EEG Biofeedback

W naszej szkole organizowana jest terapia EEG Biofeedback. Prowadzi ją Pani Magdalena Nowakowska po zajęciach lekcyjnych. Zajęcia ustalane są z każdym uczniem indywidualnie.

CO TO JEST EEG BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Dzięki specjalnemu urządzeniu pacjent (i terapeuta) wie kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować.
Stopniowo, w trakcie terapii, uczy się świadomie wprowadzać w stan, w którym jest najbardziej skupiony. Trening jest bardzo przyjemny, ma formę gry komputerowej, którą uczeń stara się kierować wyłącznie siłą swojej woli.

DLA KOGO SĄ TRENINGI EEG BIOFEEDBACK?

Treningi EEG Biofeedback są przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Dla osób z problemami dotyczącymi:

 • procesu uczenia,
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD),
 • zaburzeniami pamięci, koncentracji uwagi,
 • problemami szkolnymi (dysleksja, dysortografia),
 • tremą oraz napięciami wewnętrznymi, złą samooceną.

Dla osób zdrowych w celu:

 • zwiększenia potencjału umysłowego,
 • poprawy koncentracji uwagi,
 • szybkości uczenia się (np. języków obcych),
 • zwiększenia kreatywności,
 • osiągania lepszych wyników sportowych i artystycznych,
 • lepszego przygotowania do egzaminów,
 • lepszego samopoczucia.

CO DAJE TERAPIA METODĄ BIOFEEDBACK EEG?

EEG Biofeedback jest to oficjalna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad dziesięciu lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce.
Metoda ta umożliwia:
zwiększenie efektywności pracy mózgu ucznia
relaksację całego organizmu
lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach
kształtowanie pozytywnego myślenia
poprawienie szybkości uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.
Atutem Biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Metoda ta jest skuteczna w 70-90% przypadków, jak wykazują wyniki badań naukowych i efekty praktyczne treningów. Ponieważ terapia EEG- Biofeedback podlega mechanizmom uczenia się i utrwalania pamięci, dlatego jej efekty mogą być długotrwałe a nawet trwałe.

DODATKOWO:

Trening wzmaga kreatywność uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi uzdolnieniami wymagającymi odpowiedniego rozwijania.

NA CZYM POLEGA AKTYWNOŚĆ UCZNIA W TRAKCIE TRENINGÓW?

Uczniowi poddawanemu treningowi terapeuta przykleja do głowy elektrody, zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. Trener monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i przy pomocy działań psychologicznych stymuluje ucznia do lepszych wyników prowadzonej przez niego „gry”. O powodzeniu w wideogrze uczeń jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w „grze”. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tym samym optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się. Dziecko widzi, że można odnosić sukcesy dzięki własnemu wysiłkowi oraz samodzielnie kierować konkretną sytuacją w życiu codziennym. W ten sposób pozbywa się kompleksów dotyczących własnej bezradności. Następnie celem terapeuty jest nauczenie dziecka przenoszenia pozytywnych doświadczeń z wideo gry do swojego codziennego życia tak, aby odczucie sfinalizowania własnego wysiłku oraz świadomość możliwości osiągnięcia celu na zawsze zostały jego przekonaniami.
Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja osoby, która podejmuje terapię i właśnie ten czynnik podkreśla poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.