Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna

Torchała Robert – Dyrektor szkoły
Szczerba Janusz – Wicedyrektor szkoły, n-l wychowania fizycznego
Bik Artur – n-l wspomagający
Bik Joanna – n-l wspomagający

Burak Piotr - n-l historii, WOS-u
Ceglecka – Okoń Natalia – n-l j. angielskiego
De Ville Edyta – n-l oddziałów przedszkolnych
Dzikowska Dorota – n-l świetlicy szkolnej
Galiak – Lesiak Joanna – n-l oddziałów przedszkolnych
Głowacz Magdalena – n-l edukacji wczesnoszkolnej; j. angielskiego
Renata Głowacz – n-l historii, pedagog
Gniewek Wiesław – n-l wychowania fizycznego; EDB
Grześnik Joanna – n-l matematyki, fizyki
Jonak Monika – n-l j. polskiego
Junik Elżbieta – n-l oddziałów przedszkolnych
Juszczak-Rybiałek Joanna – n-l edukacji wczesnoszkolnej
Kadłuczka Anna – n-l matematyki, informatyki
Kaleta Joanna – n-l wspomagający, pedagog
Kilarska Agnieszka – n-l j. polskiego, doradztwo zawodowe
Krochmal Ewa – n-l edukacji wczesnoszkolnej
Krynicka Joanna – n-l geografii, przyrody, techniki
Lelonkiewicz Katarzyna – n-l j. angielskiego
Lendra Krzysztof – n-l bibliotekarz
Libura Aleksandra – n-l edukacji wczesnoszkolnej, j. niemieckiego
Łanowa Patrycja- n-l edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
Miaśkiewicz – Bulanda Katarzyna – n-l j. polskiego
Michalewska Beata – n-l religii, WDŻ
Michułka Kamila – psycholog
Nicpoń Bogumiła – n-l historii, plastyki, WOS-u
Noga Marian – n-l chemii
Pudlis Bożena – n-l wspomagający
Radomska Agnieszka – n-l oddziałów przedszkolnych, religii
Rosiak Elżbieta – n-l WDŻ, biologii
Solecka Magdalena – n-l j. niemieckiego
Stępień Danuta – n-l edukacji wczesnoszkolnej
Światły Elżbieta– n-l edukacji wczesnoszkolnej
Świerad Oliwia – n-l oddziałów przedszkolnych
Tarasek Katarzyna – n-l oddziałów przedszkolnych
Traczyńska Paulina – n-l wspomagający
Wosiek – Frej Jolanta – n-l matematyki, informatyki
Wójcik – Chałupka Dominika – n-l edukacji wczesnoszkolnej
Wyduba Krzysztof – n-l. muzyki, rytmiki
Zdunek Katarzyna – n-l wychowania fizycznego
Zwiernik Danuta – n-l edukacji wczesnoszkolnej, informatyki

SEKRETARIAT

Magdalena Tomczyk
Barbara Pietrzak

PRACOWNICY OBSŁUGI

Małgorzata Górska
Dorota Kopczyńska
Ismena Bernat
Anna Krzesińska – Prokop
Henryk Krzesiński
Zofia Krzesińska
Alina Prasałek
Agata Skorupa
Emilia Sowula
Dorota Zielińska
Sylwia Dziewit
Anna Wiśniewska
Maria Zierkiewicz
Anna Górska – Partyka