Zamówienie pn: zakup wraz z dostawą oleju opałowego

Zamawiający, Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej w 2023 roku.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia, gdzie znajdują się pliki dotyczące postępowania.