Dostępna Szkoła

Projekt pt. "Dostępne szkoły w Gminie Długołęka"

Program: Grant w ramach projektu „Dostępna Szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Całkowita wartość grantu: 1 350 000,00 zł

Opis projektu:

W ramach grantu wsparciem zostaną objęte trzy szkoły podstawowe tj. szkoła podstawowa w Mirkowie, Borowej oraz Siedlcu. W szkołach będziemy testowali Model Dostępnej Szkoły i zwiększali dostępności placówek. Planuje się inwestycje, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków. Ponadto w każdej ze szkół zostanie stworzona sala integracji sensorycznej, kącik wyciszenia itp. Do szkół zostanie zakupione specjalistyczne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące kompetencje oraz kwalifikacje pedagogicznej oraz niepedagogicznej.
 

logo unijne