O szkole

Szkoła Podstawowa w Borowej jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli, dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrą. W placówce funkcjonuje 18 oddziałów szkolnych – od klasy I do VIII oraz 5 oddziałów przedszkolnych. Uczęszcza do nich w sumie 488 dzieci z Borowej oraz innych okolicznych miejscowości należących do Gminy Długołęka. Organizację dojazdu do szkoły zapewnia Gmina.

Placówka posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, pracownię komputerową, gabinet terapeutyczny, sale integracji sensorycznej, pełnowymiarową halę sportową oraz plac zabaw. Teren szkoły jest ogrodzony.

W swoich działaniach pielęgnujemy postawy patriotyczne i obywatelskie oraz więzi z krajem ojczystym i regionem, organizując uroczystości z okazji świąt państwowych oraz rocznic ważnych dla kraju i regionu, np.: Święta Majowe, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, wycieczki do muzeum. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych, takich jak.: zbiórka nakrętek, pomoc Wrocławskiemu Hospicjum dla dzieci, zbiórka karmy dla Matuzalek, przez co staramy się kształtować postawy społeczne naszych uczniów.

Realizując projekty prozdrowotne: „Program dla szkół”,  czy programy i pogadanki o uzależnieniach, promujemy wśród naszych wychowanków zdrowy styl życia. Część z tych działań możliwa jest dzięki dobrej współpracy z GKRPA, GOPS-em, Komendą Policji we Wrocławiu, czy Ośrodkiem Zdrowia w Borowej.

Stymulując prawidłowy rozwój młodych ludzi, czerpiemy z tradycji i kultury. Wyjeżdżamy do teatrów, bierzemy udział w projektach edukacyjnych, np. „Internetowym Teatrze TVP dla szkół”. Dzięki współpracy z GOK i Publiczną Biblioteką w Długołęce uczestniczymy w spotkaniach z ciekawymi osobami z kręgu kultury i sztuki. Nasi uczniowie pamiętają o swoich korzeniach, dlatego co roku wspólnie świętujemy Dzień Babci i Dziadka.

W rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami nauczyciele i rodzice  mogą korzystać z pomocy zatrudnionych w szkole specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, pedagoga specjalnego.

Szkoła nasza jest niewielka, niczym liczna rodzina. Lubimy się! Staramy się służyć sobie wzajemnie wsparciem, konflikty łagodzić. Pracujemy i spędzamy czas w nowoczesnych wnętrzach i miłym otoczeniu. Z uwagą śledzimy zmiany zachodzące w technologii informacyjnej i komunikacyjnej i uczymy się rozważnie z nich korzystać. Absolwenci naszej szkoły z sentymentem powracają w stare mury…

Wiemy, że w każdym dziecku drzemie talent i przemożne pragnienie tworzenia… Wystarczy dać mu możliwość zaspokajania charakterystycznych dla jego wieku potrzeb. Wystarczy służyć mu wsparciem w odkrywaniu jego mocnych stron.

Nasza szkoła dysponuje narzędziami, które umożliwiają dziecku osiągnięcie pełnego rozkwitu jego osobowości i zdobycie umiejętności, dzięki którym będzie ono w przyszłości: uczciwym, wartościowym, spełnionym– słowem: szczęśliwym – dorosłym.

W realizacji naszej misji wiedzie nas motto zaczerpnięte z poezji Adama Asnyka: „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg”.

Powiązana kategoria aktualności