Zamówienie publiczne: zakup wraz z dostawą oleju opałowego

Zamawiający, Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej w 2023 roku.

Wszystkie niezbędne informacje oraz pliki znajdują się pod poniższym linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/646ef5d8-3f1c-41db-a410-f0aaa5bf77b0